Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Hampus Östh Gustafsson: Humanioras demokratiska legitimitet i svensk kunskapspolitisk debatt

  • Datum: 03 december, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Hampus Östh Gustafsson, Uppsala, presenterar sitt avhandlings-PM Humanioras demokratiska legitimitet i svensk kunskapspolitisk debatt