Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Julia Nordblad, Uppsala universitet

  • Datum: 17 december, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Julia Nordblad, Uppsala universitet: ämne meddelas senare