Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Workshop - Abortion in the Nordic Countries

  • Datum: 2015-10-27 kl 09:00 2015-10-28 kl 18:00
  • Plats: Tid och plats meddelas senare
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Medicinhistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Konferens

Workshop - Abortion in the Nordic Countries: New Historical Perspectives, Approaches and Issues
 

Begränsat antal platser. Workshopens hemsida och workshopens program.