Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Pia Levin: halvtidsseminarium

  • Datum: 2015-10-22 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Pia Levin, Uppsala universitet: halvtidsseminarium. Seminariet fokuserar på att diskutera avhandlingens problemformulering.