Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Pia Levin: halvtidsseminarium

  • Datum: 22 oktober, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Pia Levin, Uppsala universitet: halvtidsseminarium. Seminariet fokuserar på att diskutera avhandlingens problemformulering.