Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Ingrid Wållgren: "Julian Huxley's Transhumanism: The Ascent of Man - Julian Huxley's Understanding of Natural Selection"

  • Datum: 2015-10-20 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Ingrid Wållgren, Lunds universitet: "Julian Huxley's Transhumanism: The Ascent of Man - Julian Huxley's Understanding of Natural Selection"