Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Victoria Fareld: "Samtid(ighet)shistoria"

  • Datum: 13 oktober, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Victoria Fareld, Stockholms universitet: "Samtid(ighet)shistoria"