Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Andreas Rydberg: slutventilation

  • Datum: 23 september, kl. 13.15–16.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Andreas Rydberg, Uppsala universitet: slutventilation. Opponent: Kelly Whitmer.