Deltagare

Samarbetet inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är öppet för alla anställda inom Uppsala universitet. Är du intresserad av att vara med, kontakta koordinator Anna Tunlid.

Deltagare

Forsknings- och undervisningsintressen

Hannah Bradby
Professor i sociologi

Annelie Drakman
Doktorand i idé- och lärdomshistoria

Sjukdomsuppfattningar, 1800-talets medicinhistoria, medicinsk utbildning, medicinsk persona, vetenskaplig populärisering

Isto Huvila
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap

Hälsoinformationsbeteende, patientjournaler, e-hälsa

Anne Ingvarsson
Fil. dr, 1:e antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar

Bioarkeologi, egeisk förhistoria, medicinhistoria, mänskliga kvarlevor, repatrieringsfrågor

Eva Jangland
Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Solveig Jülich
Professor i idé- och lärdomshistoria

Medicinens och biomedicinens historia, historiska perspektiv på etik och värdekonflikter i medicinsk forskning, historiska studier av medicinens visuella och materiella kultur

Anna-Malin Karlsson
Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik

Diskurs- och interaktionsanalys; multimodalitet, språk- och kunskapsutveckling, hälsokommunikation

Francis Lee
Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Medicinsk och biomedicinsk sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, värderingsstudier, kunskaps-produktion och nya teknologier inom biomedicin och medicin

Hedvig Mårdh
Forskare vid Konst-vetenskapliga institutionen

Kulturarv, museum, mental health geography, offentlig konst, konstnärlig iscensättning

Ingrid Nylander
Professor i farmaceutisk farmakologi

Matts Olovsson
Professor/specialistläkare i obstetrik och gynekologi

Torsten Pettersson
Professor i litteraturvetenskap

Biblioterapi: läsning för bättre psykisk hälsa, läsarreaktioner på våld i skönlitterära texter

Cecilia Rodéhn
Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Kulturarv, museum, mental health geography, genus, funktionalitet

Catharina Svensson
Professor i molekylär virologi

Helena Tinnerholm Ljungberg
Postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Historiska perspektiv på relationen mellan medicin, etik och politik, politisk reglering av reproduktion och familj, feministisk teori

Sven Widmalm
Professor i idé- och lärdomshistoria

Anna Williams
Professor i litteraturvetenskap

Moderskapsstudier, vårdrelaterade berättelser, litteratur och genus