Forskning

Forskning med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bedrivs vid flera institutioner på Uppsala universitetet. Ambitionen är att forumet efterhand ska utveckla egna forskningssamarbeten.

Redan pågående forskning med anknytning till medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bedrivs inom följande projekt: