Välkommen

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Besök av Jane Macnaughton 23-24 maj

Vilken roll kan medicinsk humaniora spela i det kliniska sammanhanget?

Medicinsk humaniora är ett växande tvärvetenskapligt fält där sjukdom, hälsa och välbefinnande studeras utifrån historiska, kulturella och sociala sammanhang. Centrala frågor rör individens erfarenheter av den egna kroppen och olika symptom samt hur dessa tolkas och förstås utifrån en specifik livssituation, men också hur vården förmår bemöta och behandla patienter med ibland svårtolkad och komplexa problem. Hur kan medicinsk humaniora samarbeta med kliniska vetenskaper och klinisk praktik för att utveckla och förbättra mötet med patienten?

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet inbjuder till en öppen föreläsning samt ett seminarium kring dessa frågor med Jane Macnaughton, Professor of Medical Humanities, Durham University.