Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Medicinhistoriska länkar och resurser

Innehåll:

Arkiv och museer

Bibliotek och bildsamlingar

Centrum och enheter för medicinhistoria och medicinsk humaniora

Frankrike

Tyskland

Storbritannien

Sverige

USA

E-postlistor

Professionella organisationer och nätverk

Tidskrifter