Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett initiativ taget av Institutionen för idé- och lärdomshistoria i syfte att stärka samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontaktpersoner: Solveig Jülich och Sven Widmalm

Evenemang