Humanioras vägar

  • Date: –17:45
  • Location: Blåsenhus - Eva Netzelius Hall (10:K102)
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Anders Ekström
  • Föreläsning

A Symposium in Memory of Karin Johannisson

See Swedish event for full information

Humanioras vägar