Department of History of Science and Ideas

Andreas Marklund: "Maktens ögon och öron"

  • Date: 10/12/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

The Higher Seminar

Andreas Marklund, Copenhagen: "Maktens ögon och öron - övervakning, censur och kommunikationsteknologier i historien"