Linnea Tillema - Mid-term PhD Seminar

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

The Higher Seminar

Mid-term PhD seminar for Linnea Tillema, Uppsala University, and the dissertation ”En övning i frihet”: individutveckling och känsloarbete i 1960- och 1970-talets Sverige (working title). Invited commentator is Helena Bergman, Department of History, Stockholm University.