Department of History of Science and Ideas

Anders Ekström: ”Tidens återkomst som historiskt problem”

  • Date: 11/24/2016 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

The Higher Seminar

Seminar in Swedish

Anders Ekström, Uppsala University: ”Tidens återkomst som historiskt problem”