Department of History of Science and Ideas

Elisabet Björklund, Uppsala University

  • Date: 9/8/2016 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - The Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Solveig Jülich
  • Seminarium

The History of Medicine Seminar

Seminar in Swedish

Elisabet Björklund, Uppsala University: "Sexualupplysningsfilm och representationer av mänskliga foster"