Department of History of Science and Ideas

Hampus Östh Gustafsson: Humanioras demokratiska legitimitet i svensk kunskapspolitisk debatt

  • Date: 12/3/2015 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - The Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

Hampus Östh Gustafsson, Uppsala University, presents his PhD Dissertation PM Humanioras demokratiska legitimitet i svensk kunskapspolitisk debatt