Department of History of Science and Ideas

Mats Rosengren: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"

  • Date: 11/26/2015 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

Mats Rosengren, Department of Literature, Uppsala University: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"