Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Övrigt

 • Konferensbidrag

  Östholm, Hanna

  Kampen om fakulteterna

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2008.

 • Övrigt

  Östholm, Hanna

  Stenius d. y., Jacob, Svenskt biografiskt lexikon, H. 162

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2008.

 • Övrigt

  Östholm, Hanna

  Hur har läsandet utvecklats över seklen? :(Tema läsning: www.forskning.se)

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2006.

 • Rapport

  Wisselgren, Per

  Regulating the Regulating the Science-Policy Boundary :The Myrdals and the Swedish Tradition of Governmental Commissions

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2006.

 • Rapport

  Wisselgren, Per

  Women as Public Intellectuals :Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2006.

 • Rapport

  Östholm, Hanna

  Det öppna biblioteket :Carolina Rediviva, Carl XIV Johan och de projekterade rummen

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2005.

 • Rapport

  Alwall, Jenny

  Ett liv i lärdom och dygd :En studie av två äreminnen över Wendela Skytte (1608-1629)

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2005.

 • Rapport

  Alwall, Jenny

  Mekanikens förträfflighet :Johan Skyttes magisteroration 1598. Översättning med inledning och kommentar

  Ingår i Kunskapens kretsar, 2005.

 • Konferensbidrag

  Shirran, Emma

  Technocratic Delivery :Spatial reorganisation and ritual characteristics of obstetrical care in 20th century Sweden

  Ingår i Konferens: Health and History - International Perspectives, 2005.

 • Rapport

  Persson, Mathias

  The End of Ends: :An Analysis of the Eugenical Creed in Britain and Germany c. 1870-1914

  Ingår i Konferens: Health and History - International Perspectives, 2005.

 • Konferensbidrag

  Beckman, Jenny

  Vernacular plant names and binary nomenclature in Sweden c. 1900 :An Analysis of the Eugenical Creed in Britain and Germany c. 1870-1914

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2005.

 • Rapport

  Espmark, Kristina

  Vetenskapskvinna utanför ramarna: :Astrid Cleve von Euler och viljan att forska

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2005.

 • Rapport

  Nordlund, Christer; Sundquist, Björn

  Geologi och ära: :En studie av den 11:e internationella geologikongressen i Stockholm 1910

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2004.

 • Rapport

  Frängsmyr, Tore

  Historiography I: Positive Science and the Old Order :En studie av den 11:e internationella geologikongressen i Stockholm 1910

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2004.

 • Rapport

  Kihlberg, Jakob

  Att organisera det sunda samhället :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2002.

 • Rapport

  Alwall, Jenny

  Bildning i kunskapssamhället :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2002.

 • Rapport

  Insulander, Ragnar

  Sven Nilsson och ornitologin i Sverige :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 2002.

 • Rapport

  Gustafsson Chorell, Torbjörn,

  Beteendets evolution : instinktsproblemet inom zoologi och psykologi efter Darwin (The Evolution of Behavior: The Problem of Instincts in Zoology and Psychology after Darwin) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Ekström, Anders,

  Damen med velocipeden : till tingens kulturhistoria (The lady with the velociped: On the cultural history of things) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Widmalm, Sven,

  Den vetenskapliga offentligheten : högtider och byggnader år 1909 (Public science: Ceremonies and buildings in the year 1909) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Grandin, Karl,

  En neutral atompolitik? : Tage Erlander, Torsten Gustafson och folkhemsfysiken, 1945-1953 (A neutral atomic policy?: Tage Erlander, Torsten Gustafsson and the Swedish Welfare State physics) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Luttenberger, Franz,

  Nobelpriset som en vetenskaplig resurs : diskussionen om ett medicinskt Nobelinstitut 1917-1922 (The Nobel Prize as a scientific resource: Discussions about a medical Nobel Institute, 1917-1922) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Gustafsson Chorell, Torbjörn,

  Organismen och lidandet : aspekter på materialismen som tankesystem och hotbild under mellankrigstiden ((The suffering Organism: Aspects of Materialism as a Cultural Threat in the Interwar Years) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1997.

 • Rapport

  Grandin, Karl,

  A catalogue of Ivar Waller's archive :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1996.

 • Rapport

  Frängsmyr, Tore,

  Historien om Peking-människan (The story of the Peking-man) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1996.

 • Rapport

  Lundgren, Anders,

  Från fysikalisk kemi till biokemi : bakgrunden till Arne Tiselius' professur i biokemi (From physical chemistry to biochemistry: The background to Arne Tiselius´s chair in biochemistry :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1995.

 • Rapport

  Carlsson, Anders

  Om genesis : Hjalmar Sjögren, Norrlands malmer och den ekonomiska geologin (On Genesis: Hjalmar Sjögren, the Ores of Lapland and the Economic Geology) :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1995.

 • Övrigt

  Sibum, H. Otto; Bennett, J.; Brain, R.; Brycroft, K. et al.

  1900: The New Age :Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1994.

 • Övrigt

  Frängsmyr, Tore

  Carl Wilhelm Scheele :Levnadsteckningar över Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter, No. 188

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1987.

 • Övrigt

  Frängsmyr, Tore

  Fysiska Sällskapet 100 år :(inledning)

  Ingår i Species Plantarum 250 years, 1987.