Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Christoph Bonneuil, Centre Alexandre Koyre

  • Datum: 2018-05-08 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Christoph Bonneuil, Research Fellow at Centre Alexandre Koyre, Paris: titel meddelas senare