Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Välkommen

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Humanioras vägar

Ett symposium till minne av Karin Johannisson

Idéhistorikern Karin Johannisson gick bort hösten 2016. Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet inbjuder den 6 oktober 2017 till ett symposium om ett tema som präglar hennes forskning och författarskap på djupet: den humanistiska kunskapens närhet till andra kunskapsfält och betydelse i samhället i stort.

Läs mer på symposiets hemsida.